Přírodovědné stezky

  Hmatový chodník

Hmatový chodník

Hmatový chodník – konstrukce, která nám umožňuje objevovat přírodu pomocí dotyků.

Více »
  Lesní skokanský můstek

Lesní skokanský můstek

Místo, kde můžete skákat a skoky je poté možné srovnat s měřítkem skoků lesních zvířat. Poměřte své síly s populárními zvířátky již dnes.

Více »
  Lesní fotostěna

Lesní fotostěna

Fotostěna namontovaná v dřevěné konstrukci, která slouží pro památeční fotografie.

Více »
  Dendrofon

Dendrofon

Zajímavá terénní hra poléhající na vydobytí netypických zvuků z fragmentů různorodých druhů dřeva.

Více »
  Příkladové realizace

Příkladové realizace

Navrhujeme a vytváříme velmi kvalitní naučné stezky, které díky své trvalosti a atraktivitě fantasticky plní svoji roli.

Více »
  Lesní kolo štěstí

Lesní kolo štěstí

Lesní kolo štěstí to je senzační zábava spojená se vzděláváním.

Více »
  Velké informační tabule

Velké informační tabule

Souprava umožňující zajímavou formu získávání
znalostí z oblasti lesního a ekologického vzdělávání.
Souprava je zkonstruována ze 12 dřevěných otáčivých
tabulek s popisem z jedné strany a
velmi kvalitní ilustrací ze strany druhé.

Více »